Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Zewnetrzny wyglad pasa powinien spelniac

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zewnętrzny wygląd pasa powinien spełniać następujące wy- magania: 1) powierzchnie robocze powinny być gładkie, bez fałd, pęk- nięć, wypukłości, naderwań gumy i sterczących nitek; 2) górna podstawa trapezu może być płaska lub wypukla; 3) pasy powinny być elastyczne. Rozróżnia się liny giętkie i sztywne. Liny giętkie składają się z wielu cienkich drutów o niskiej wytrzyma- łości i z rdzenia włókiennego, liny zaś sztywne – z małej ilości drutów grubych o wysokiej wytrzymałości i z rdzenia drucianego . W zależności od kierunku skręcania splotów rozróżnia się liny stalowe prawozwite lub lewozwite. W linach prawozwitych druty i splotki tworzą nitki gwintu ułożone w prawo, w linach zaś Iewozwitych – w lewo. Ostatnio produkuje się liny splotowe z drutów o różnej ś,oednicy. Są to liny konstrukcji Witington i konstrukcji Seale. Dzięki użyciu do ich wyrobu stosunkowo grubych drutów w zewnętrznej warstwie: splotek i umieszczeniu poszczególnych drutów o różnych średnicach, unika. się krzyżowania drutów, a splot staje się bardziej giętki. Liny stalowe obu tych konstrukcji są dzięki temu bardziej odporne na uszkodzenia mecha- niczne i ścieranie.
ŁĄCZENIE LIN 1. W odległości 0,5-0,7 m od końca jednej liny nakłada się opaskę z konopi lub miękkiego drutu, oddzielającą odcinek splotek przeznaczony do wykonania połączenia z pozostałą liną. 2. Rozcina się opaskę na końcu liny i nakłada opaski na końce poszczególnych splotek połączeniowych. 3. Rozkręca się koniec Iiny -na poszczególne splotki połacze- niowe aż do opaski 1 i wycina rdzeń konopny (w ten sam sposób przygotowuje się koniec drugiej liny). 4. Końce lin i opaskę łączy się ściśle ze sobą układając splotki lin w przeplatankę. 5. Splotki pierwszej liny przywiązuje się do końca drugiej liny w dwóch miejscach i na liny nakłada się dodatkowe dwie opaski. Następnie rozcina się .pierwszą opaskę na pierwszej linie. 6. Jedną ze splotek drugiej liny nakłada się końcem na prze- ciwną, Przyległą do niej splotkę .pierwszej liny i przetyka ją za pomocą specjalnego noża-szydła pod następne dwie splotki. W ten sam sposób przetyka się pozostałe splotki drugiej liny pod splotki pierwszej liny. Po dwukrotnym przetknięciu wszystkich splotek drugiej liny dokonuje się podwójnego prze- tknięcia splotek pierwszej liny. Na6tęp:o.ie znów dwukrotnie prze- tyka się splotki drugiej liny, a po nich – splotki pierwszej liny. Po każdym przetknięciu należy poklepać i mocno podciągać splotki. 7. Łączenie lin kończy się dodatkowym przetknięciem jednej splotki przez połowę splotek na końcu każdej z lin. Całkowita liczba przetknięć wynosi przeciętnie 41/2. Zależnie od przeznaczenia liny i przewidzianego obciążenia liczba przetknięć może wynosić 3,5, 4,5 i 5,5. Po ukończeniu przetykania ścina się pozostałe wolne końce splotek i całe złącza owija się drutem. [więcej w: projekt sklepu spożywczego, mrówka gniezno, serce nie sługa cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno projekt sklepu spożywczego serce nie sługa cda