Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Wypalanie w piecu okresowym dzieli

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wypalanie w piecu okresowym dzieli się na cztery okresy: Pierwszy okres – to okres małego ognia. W tym czasie usuwa się wodę z dachówek. Wypalanie na małym ogniu prowadzi się powoli przy całkowicie otwartych drzwiczkach paleniska, do- rzucając paliwo niewielkimi porcjami, a to dla uniknięcia braków (pęknięć) wywołanych przez szybkie podniesienie temperatury. Jeżeli pręt stalowy wpuszczony. do pieca jest zimny i mokry – świadczy to, że parowanie wilgoci nie zostało ukończone, jeżeli natomiast pręt-jest suchy i ciepły – można przejść do drugiego okresu średniego ognia. W drugim okresie zwiększa się ilość paliwa i przymyka drzwiczki paleniska. Kiedy dachówki zaczynają czerwienić się, rozpoczyna się trzeci okres dużego ognia, czyli wypalanie. Drziczki paleniska są zamknięte. Paliwo dorzuca się w zwiększonych ilościach. Koniec wypalania ustala się na podstawie wskazań termopary lub piro- skopu. Można również ustalić koniec wypalania na podstawie wiel- kości skurczu dachówki, posługując się listwą pomiarową, jak zostało to opisane w rozdziale Wypalanie cegły i bloków ścien- nych. Pod koniec wypalania płomień staje się jasny i dachówkę widać jak we mgle. Po ukończeniu wypalania surówki i wypaleniu się resztek pa- liwa zamyka się paleniska i popielnik oraz zalepia je gliną prze- rywając również ciąg. Dachówka zaczyna powoli stygnąć (okres czwarty). Kiedy dachówka ściemnieje, wzmaga się studzenie jej otwierając w tym celu bramkę pieca, którą zamurowano cegłą przed wypalaniem. Proces wypalania łącznie z załadunkiem i wyładunkiem trwa od 3 do 5 dni. Zużycie paliwa wynosi ok. 2,5 m drewna na 1000 szt. dachówki. Wypalanie dachówki w piecach kręgowych odbywa. się jedno- cześnie z wypalaniem cegły, przy czym oba te procesy niczym się nie różnią. Zużycie paliwa jest takie same jak przy. wypalaniu cegły (ok. 1 000 000 kcal/ szt.). [więcej w: remont mieszkania warszawa, drzwi chowane w ścianę, swisspor polska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę remont mieszkania warszawa swisspor polska