Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Wiadomosci wstępne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wyniki badań otrzymane podczas wykonywania poszczególnych prób grupowano w dwie odrębne populacje: próbek pobranych z miejsc obciążonych oraz próbek pobranych z miejsc nieobciążonych. Rozróżniano przy tym umowną generację stali zgrzewnych oraz generację stali zlewnych. Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej. Skład chemiczny Analiza składu chemicznego badanych stali miała pozwolić na określenie podstawowej cechy obu generacji stali, z jakiej wykonano próbki. Badane stale były produkowane w różnych okresach według odmienionych technologii. Uzyskano znaczne rozrzuty wyników w obu generacjach stali. Stale zgrzewne odznaczały się znacznymi odchyleniami ilości składników z powodu nie doskonałego procesu produkcji, stale zlewne zaś, chociaż produkowane już według doskonalszych technologii, pochodziły z produkcji uzyskiwanej w różnych okresach. Z tego powodu również i one wykazywały duże odchylenia zawartości składników chemicznych. Badania metalograficzne. Obserwacje metalograficzne prowadzono na zgładach nietrawionych, które następnie poddawano trawieniu 4 % roztworem HNOs w C2H20H oraz powtórnie badano (obserwowano). Zgłady nietrawione stali zgrzewnej ujawniały zanieczyszczenia w postaci tlenków FeO, MnO, Si02, siarczków FeS, oraz krzemianów. Zanieczyszczenia przybierały Kształt wydłużonych żużli. Sto- pień zażużlenia znacznie przekraczał wzorce współczesnej normy PN- 64jH-04510. Zgłady stali zlewnych zawierały zanieczyszczenia mniejsze niż stale zgrzewne, mieszczące się najczęściej w przedziale 2 3 na pięciostopniowej normowej skali zanieczyszczeń. Obserwacje prowadzone na zgładach trawionych stali zgrzewnych wykazywały dwie zróżnicowane wielkości ziarn struktury. Stwierdzono występowanie struktury ferrytycznej z niewielkimi wydzielinami perlitu na granicy ziarn. W przypadku stali zlewnych ziarna były mniejsze niż w stalach zgrzewnych; zróżnicowanie wielkości ziarn było znacznie mniejsze. Stale zlewne odznaczały się strukturą ferrytyczno-perlityczną, przy czym zawartość perlitu, w niezbyt wielkim stopniu, przewyższała ilość perlitu stwierdzoną w stalach zgrzewnych. [hasła pokrewne: olx starogard gdański, ocieplenie poddasza krok po kroku, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Domy z drewna ocieplenie poddasza krok po kroku olx starogard gdański