Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Wpływ stopnia zespolenia cięgien sprężających z betonem na nośność belek kablobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Uwzględnienie w obliczeniach wpływu stopnia zespolenia cięgien sprężających z betonem na nośność belek kablobetonowych. Na podstawie wniosków wyciągniętych z badań belek doświadczalnych proponuje się następującą procedurę uwzględniania wpływu stopnia zespolenia kabli z betonem na nośność belek: a. Sprawdzenie wartości napręzen OT (według przytoczonego wyzej wzoru) od obliczeniowego obciążenia niszczącego, określonego przy założeniu pełnej przyczepności (o = 1). Naprężenie OT należy sprawdzić w przekroju przewidywanego zniszczenia. b. W przypadku gdy tak określona wartość OT Tgm, należy założyć, że belka ma wystarczający stopień zespolenia. Wartość m jest współczynnikiem bezpieczeństwa, zależnym od staranności wykonania iniekcji. Przy dobrze kontrolowanej iniekcji proponuje się wartość m = 1,3, przy braku kontroli – m = 2. c. W przypadku cięgien sprężających nie zespolonych z betonem lub gdy warunek wymieniony w punkcie b nie jest spełniony, belkę należy traktować, jako nie mającą kabli zespolonych z betonem. Obliczenie nośności belki sprężonej cięgnem o swobodzie podłużnych przemieszczeń jest zadaniem skomplikowanym, ponieważ brak jest bez- pośredniego związku pomiędzy odkształceniami betonu i cięgna w po- szczególnych przekrojach belki. W pracy przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia dla dowolnej belki sprężonej. Zagadnienie rozwiązano na przykładzie belki swobodnie podpartej o dowolnym przekroju poprzecznym, sprężonej cięgnem prostoliniowym. W powyższej pracy oprócz ogólnego rozwiązania podano procedurę obliczania wartości momentu niszczącego belki sprężonej cięgnem niezespolonym z betonem. Sposób obliczenia dostosowano do obowiązującej normy PN -66B-03320 Ponieważ obliczenia prowadzi się metodą kolejnych przybliżeń, w celu zmniejszenia potrzebnego nakładu pracy opracowano program w języku Fortran IV. [podobne: olx starogard gdański, ocieplenie poddasza krok po kroku, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Domy z drewna ocieplenie poddasza krok po kroku olx starogard gdański