Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

PRZYCZYNY POWSTAWANIA BRAKOW PODCZAS SUSZENIA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

PRZYCZYNY POWSTAWANIA BRAKOW PODCZAS SUSZENIA DACHOWKI Przyczyną powstawania braków w dachówkach jest często zły przerób masy, niedostateczny okres dojrzewania galet, przyle- pianie się dachówki do formy, wady wylotnika. W takich przy- padkach należy walczyć z powstawaniem braków, usuwając nie- dociągnięcia przy formowaniu dachówki.
WYPALANIE DACHOWKI Wypalanie dachówki odbywa się przeważnie w okresowych piecach komorowych lub w piecach kręgowych. .W piecach ko- morowych dachówkę wypala się zwykle bez cegły, a w piecach kręgowych – obowiązkowo na wyższej lub niższej ławie z cegły. W piecach okresowych, szczególnie o małych wymiarach, da- chówkę ładuje się albo zupełnie bez podkładek z cegieł lub na bardzo malej ich ilości, a to w celu ochrbny od defor- macji dolnych warstw surowej dachówki i polepszenia warun- ków wypalania. Dachówkę ustawia się paczkami w szachownicę Gdy dachówki miękną przy wypalaniu i nie wytrzymują ob- ciążenia wyżej leżących warstw, wówczas układa się je wewnątrz klatek ustawionych z surowej cegły. W piecach krę- gowych stosuje się ławę z cegły (ułożonej w jodełkę) dla utwo- rzenia studzienek ogniowych i spodu (nóżek) z przekryciem. W niektórych przypadkach, gdy dachówki wytrzymują ob- ciążenie, układa się je w jodełkę, poczynając od przekrycia spodu aż do sklepienia pieca.
WARUNKI WYPALANIA W PIECACH O DZIAŁANIU OKRESOWYM Piece o działaniu okresowym mają różne wymiary i kształt (okrągłe i prostokątne) i zaopatrzone są w paleniska do całkowi- tego lub częściowego (półgazowego) spalania paliwa. Ruch gazów w piecu jest kom- binowany. Gazy po wyjściu z paleniska przechodzą dwoma kana- łami pod posadzką wzdłuż ścian pieca, częściowo za ścianką prze- wałową, unoszą się pod sklepienie i opadają przez szczeliny w posadzce do kanału dymowego. Część gazów przechodzi przez otwory w posadzce, wchodzi do komory, ogrzewa dół ustawki i uchodzi do kanału dymowego, mieszając się z gazami doprowa- dzanymi przez ściankę przewałową. Ilość gazów przechodzących przez ściankę przewałową i bezpośrednio do komory pieca regu- luje się, rozsuwając cegły przekrywające posadzkę pieca. Po dwóch lub trzech cyklach wypalania określa się niezbędne wymiary szczelin i na przyszłość piec pracuje przy odpowiednio ustalonych wymiarach szczelin. Kombinowane doprowadzanie gazów do komory pieca zaczęto stosować w celu osiągnięcia bardziej równomiernego wypalania dachówki. [patrz też: remont mieszkania warszawa, drzwi chowane w ścianę, swisspor polska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę remont mieszkania warszawa swisspor polska