Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Momenty niszczące

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy obliczaniu wartości momentów niszczących Mns z, uwagi na stal, we wszystkich przypadkach przyjmowano wartość współczynnika c równą jedności, bez względu na rzeczywisty stopień zespolenia cięgien sprężających z betonem, który został zróżnicowany. Przyjęcie jednakowej dla wszystkich belek wartości współczynnika c stworzyło jeden poziom odniesienia w obliczeniach porównawczych. W przypadku belek teowych i prostokątnych sprężonych kablem 12 0 5 stopień zespolenia kabli z betonem zróżnicowano wykonując te belki w następujących wersjach: c bez iniekcji (kabel sprężający, swobodny w pustym kanale, d z iniekcją zaczynem cementowym o wskaźniku wc = 037, e z kanałami wypełnionymi żywicą epoksydową – epidian 5, f jako strunobetonowe. Belki teowe sprężone kablem linowym 61 x 5 oraz belki prostokątne sprężone splotem 7 x 2,5 wykonano tylko w dwóch wersjach: a z iniekcją, b bez iniekcji. Wszystkie belki doświadczalne sprężano siłą równą około 60 % nośności kabla sprężającego. Dla wszystkich belek określono również obliczeniowe wartości momentu niszczącego ze względu na beton – Mnb, które należy traktować raczej umownie. Zasadnicze znaczenie ma wartość Mns, decydująca o nośności belki. Wartość Mnb, miarodajna jest jedynie w tych nielicznych przypadkach, gdzie powierzchnia ściskanej strefy betonu nie wystarcza do przeniesienia sił wywołanych zginaniem. Stosunek MnbMns traktowano jedynie jako wskaźnik informujący o tym czy zaprojektowane belki mają wystarczający przekrój do prze- niesienia ściskania. W przypadku belek doświadczalnych tylko dla belek prostokątnych sprężonych kablem 1205 stosunek MnbMns 1. Dla wszystkich belek przyjęto jednakowy schemat statyczny obciążenia, a mianowicie dwiema równymi co do wielkości siłami, położonymi symetrycznie względem środka rozpiętości belek w rozstawie l . Podczas badań, dla poszczególnych wartości sił obciążających rejestrowano ugięcia belek oraz odkształcenia betonu w wybranych prze- krojach belek. 2. Wyniki badań Zależność pomiędzy wartością obciążenia P a odpowiadającym jej ugięciem w określonym przekroju belki można przedstawić jako funkcję y(P). Porównanie wykresów y (P dla belek o różnym stopniu zespolenia kabla sprężającego z betonem wykazało, że widoczne różnice w ugięciach, a więc w konsekwencji – sztywności, ujawniają się po osiągnięciu ob- ciążenia rysującego wraz z zanikiem liniowości związku y. Średnia wartość obciążenia rysującego dla tych belek wyniosła Pr = 4,4 T. vV tym zakresie pracy najbardziej sztywne okazały się belki struno- betonowe i iniektowane epidianem. Nieco mniej sztywne były belki iniektowane zaczynem cementowym. Najszybciej ugięcia przyrastały w bel- kach nieiniektowanych, świadcząc tym samym o szybko malejącej sztywności tych belek. Porównanie zależności y (P dla pozostałych typów belek potwierdza powyższe spostrzeżenia. [hasła pokrewne: projekt sklepu spożywczego, mrówka gniezno, serce nie sługa cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno projekt sklepu spożywczego serce nie sługa cda