Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Pomiary odkształceń betonu belek

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Prowadzone pomiary odkształceń betonu belek pozwalają na określenie wysokości strefy ściskanej w środku rozpiętości zginanych belek pod danym obciążeniem P. Dla porównania podano również średnie z obliczeniowych wysokości ściskanej strefy betonu belek, określone zgodnie z PN-66jB-03320 przy obliczaniu Mns dla c = 1. Z porównania wartości wynika, że w stanie poprzedzającym zniszczenie wysokość strefy ściskanej betonu, w przypadku belek o cięgnie sprężającym zespolonym z betonem, jest zdecydowanie większa niż w przypadku belek z cięgnem swobodnym. Zjawisko to wyjaśnia mechanizm niszczenia sprężonej belki betonowej na skutek nadmiernych odkształceń armatury sprężającej, wywołanych niedostatecznym zespoleniem jej z betonem belki. Bezpośrednim powodem zniszczenia wszystkich badanych belek było zmiażdżenie ściskanej strefy betonu. Ani w jednym przypadku nie uzyskano zniszczenia poprzez zerwanie ciagna sprężającego. Na podstawie zachowywania się belek w stanie poprzedzającym zniszczenie można jednak stwierdzić, że w przypadku belek dla których Mnb> Ms właściwą przyczyną zniszczenia były nadmierne deformacje cięgna. Przejawiało się to wyraźnie przyspieszonym otwieraniem się rysy głównej, dalszym przemieszczaniem się osi obojętnej ku górze, co w konsekwencji doprowadzało do zmiażdżenia ściskanej strefy betonu. . W przypadku obu typów belek teowych, dla wszystkich belek o cięgnie sprężającym zespolonym z betonem nośność rzeczywista jest wyższa od obliczeniowej (Mz > Ml). Występujące różnice w wartościach rzeczywistych momentów niszczących, pomiędzy belkami o kablu zespolonym z betonem a belkami nieiniektowanymi, w obu tych seriach były zbliżone i przeciętnie wyniosły około 20 %. Świadczy to o podobnych warunkach współpracy kabli z betonem w przypadku obu zaprezentowanych typów belek, tj. z kablem- 1205 i 61 x 5. [przypisy: remont mieszkania warszawa, drzwi chowane w ścianę, swisspor polska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę remont mieszkania warszawa swisspor polska