Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

POMPY I WENTYLATORY W przemysle

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

POMPY I WENTYLATORY W przemyśle ceramicznym w Polsce od kilku lat instaluje się w różnych cegielniach wentylatory osiowe własnej produkcji przystosowane do warunków pracy w tych zakładach. Dla potrzeb przemysłu ceramicznego zaprojektowano 3 typy wentyla- torów osiowych, które są instalowane w komorach suszarń cegły Wymienione wentylatory zostały specjalnie przystosowane do z góry określonych warunków technicznych tak co do wysokości sprężu, wydajno- ści, jak i miejsca oraz sposobu ich usytuowania.
TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY W cegielniach stosuje się różnego rodzaju urządzenia transpor- towe. Maszyny o działaniu ciągłym dają większą oszczędność na siłach roboczych niż wózki ładowane ręcznie, wózki elektryczne i inne urządzenia o działaniu okresowym. Jednak w warunkach produkcyjnych przy transporcie ładunków w• sztukach lub przy małym tonażu przemieszczanych materiałów sypkich lub w ka- wałkach stosuje się dość często urządzenia o działaniu okresowym (wózki elektryczne, wagoniki, wyciągi pochyłe, tzw. skipowe itd.)
PRZENOSNIKI TAŚMOWE Przenośniki taśmowe stosuje się do przemieszczania materia- łów sypkich, w kawałkach jak również pojedynczych ładunków, w sztukach. Przenośniki taśmowe można stosować w różnych warunkach produkcyjnych. W miarę mechanizacji produkcji stosowanie prze- nośników taśmowych wzrasta z roku na rok. Przemieszczanie materiałów na przenośnikach taśmowych od- bywa się tak w płaszczyźnie poziomej, jak też pochyłej ze wznie- sieniem, które osiąga przy niektórych materiałach kąt 25 o . Elementem roboczym przenośnika taśmowego jest elastyczna taśma o obwodzie zamkniętym, okalająca dwa bębny: napędowy i naciągowy. Na odcinku między bębnami taśma w swym górnym (roboczym) i dolnym (jałowym) biegu podtrzymywana jest przez szereg wałków. Chcąc zmniejszyć średnicę i zwiększyć kąt opasania bębna na- pędowego, ustawia się wałki odchylające przy bębnach przeno- śnika. Najbardziej rozpowszechniony jest przenośnik poziomy z chanizmem napędowym w jego części czołowej. Wyładunek odbywa się przy bębnie napędowym, załadunek zaś – za pomocą przesuwnego wózka załadowczego, który umożli- wia ładowanie przenośnika w dowolnym jego miejscu. Przenośniki taśmowe mogą być wyposażone również w prze- suwny wózek wyładowczy typu bębnowego, za pomocą którego wykonuje się wyładunek materiału w dowolnym miejscu przesuwającej się taśmy. [patrz też: projekt sklepu spożywczego, mrówka gniezno, serce nie sługa cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno projekt sklepu spożywczego serce nie sługa cda