Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

PASY NAPEDOWE Z TKANINY GUMOWANEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

PASY NAPĘDOWE Z TKANINY GUMOWANEJ Pasy z tkaniny gumowanej wyrabia się z kilku warstw (prze- kładek) tkaniny bawełnianej, sklejonych gumą wulkanizowaną. Pasy te dzielą się na nacinane, warstwowo zwijane i spiralnie zwijane. Pasy nacinane i spiralnie zwijane mogą być produko- wane o obwodzie zamkniętym. Dla pasów zwykłych ustalona jest tolerancja w wymiarze dłu- gości – 21%, dla pasów o obwodzie zamkniętym – 11% i 15% Wydłużenie sprężyste pasów przy obciążeniu 18 kG na 1 cm szerokości przekładki powinno wynosić od 4 do 12% początkowej długości próbki. Wytrzymałość połączenia między warstwami zewnętrznymi . i wewnętrznymi (przekładkami), a także między poszczególnymi warstwami wewnętrznymi po- winna być taka, aby oddziele- nie się warstw na odcinku dłu- gości 25 mm trwało co najmniej 1 minutę przy następujących obciążeniach : przy oddzieleniu się warstwy zewnętrznej od wewnętrznej 5,5 kG przy oddzieleniu się warstw wewnętrznych 6,0 kG. Pasy należy przechowywać w stanie, zwiniętym, w zamknię- tym pomieszczeniu o wilgotności względnej powietrza 50-65% i w temperaturze od -5 do -15°. Nie jest wskazane przechowywanie pasów w pobliżu urządzeń grzewczych. Jeżeli pasy były wystawione na działanie silnych mrozów, nie wolno ich rozwijać natychmiast po przywiezieniu do magazynu, lecz dopiero po ich ogrzaniu. Roboczymi powierzchniami pasa klinowego są jego powierzch- nie boczne. Pasy z tkaniny kordonkowej składają się z następujących warstw: a) warstwy rozciąganej, złożonej z kilku warstw tkaniny gu- m:owanej, której nici przebiegają pod kątem do osi pasa; b) warstwy środkowej z tkaniny kordonkowej, której nici przebiegają równolegle do osi pasa; c) warstwy ściskanej z gumy; Pasy ze sznurków kordonkowych składają się z na- stępujących warstw a) warstwy rozciąganej, złożonej z oddzielnych nici z kor- donku, których liczba w przekroju pasa określona jest zgodnie z wymaganiami technicznymi dla danego typu pasa; b) warstwy ściskanej, z gumy; c) warstwy okalającej 4, składającej się z kilku warstw tka- niny gumowanej. [więcej w: projekt sklepu spożywczego, mrówka gniezno, serce nie sługa cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka gniezno projekt sklepu spożywczego serce nie sługa cda