Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

OKREŚLENIE MOCY NAPĘDU

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dopuszczalne odchylenie od obrotów nominalnych zawiera się w granicach ± 7,5010. Konstrukcja przenośnika ślimakowego powinna spełniać następujące wymagania: 1) zapewniać łatwy dostęp dla dokonywania oględzin i smarowania części przenośnika; 2) umożliwić rozmontowanie napędu bez zdjęcia silnika i ślimaka oraz wymianę silnika bez rozmontowania napędu; 3) umożliwi e rozmontowanie ślimaka bez rozmontowania napędu; 4) odpowiadać wszystkim wymaganiom techniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekrój użyteczny koryta w strefie łożysk i połączeń powinien wynosić co najmniej 85010 przekroju użytecznego odcinków, na których nie ma łożysk i połączeń. Przenośniki ślimakowe jednego typu, wymiarów i konstrukcji powinny posiadać części i zespoły, które dają się łatwo wymieniać.
PRZENOŚNIK SLIMAKOWY T-49 Przenośnik T-49 stosuje się do poziomego transportu sypkich materiałów, jak glina mielona, piasek itd. Elementem roboczym przenośnika jest ślimak obracający się w nieruchomym korycie.
PRZENOŚNIKI KUBEŁKOWE Przenośniki kubełkowe, nazywane często podnośnikami kubełkowymi, stosowane są do podnoszenia rozdrobnionych materiałów jak glina, piasek itd. i dostarczania ich do zbiorników lub maszyn w celu dalszej przeróbki. Kadłub przenośnika składa się z 3 podstawowych części: l) podstawy z dolnym kolem gwiazdowym i mechanizmem naciągowym, 2) płaszcza składającego się zależnie od wysokości przenośnika z kilku członów tworzących pewnego rodzaju mały szyb ; przy małych zaś szybkościach (do 0,6 misek) kubełki opróżniają się pod wpływem siły ciężkości. Przy opróżnianiu kubełków, pod wpływem siły odśrodkowej materiał wysypuje się przez zewnętrzne krawędzie kubełków, a przy opróżnianiu pod wpływem siły ciężkości – przez krawędzie wewnętrzne. Gdy kubełki opróżniają się pod wpływem siły ciężkości, stosuje się specjalne urządzenia, jak koryta, zsuwnie itp., aby zapobiec przesypywaniu się materiału przez szyb do części załadowczej. Przenośnik kubełkowy jest napędzany przez górne koło gwiazdowe za pomocą przekładni zębatej (zwykłej lub stożkowej) i pasowej lub bezpośrednio przez silnik z reduktorem obrotów. Średnie szybkości dla przenośników kubełkowych z opróżnia- niem odśrodkowym materiałów rozdrobnionych lub zmielonych wahają się w granicach od 1 do 1,8 misek przy przenośnikach łańcuchowych i od 2,25 do 2,5 misek – przy pasowych. Zależność między prędkością liniową łańcucha a średnicą koła gwiazdowego określa się stosując wzór: v=2VD misek gdzie: v – prędkość liniowa łańcucha, misek, D – średnica koła gwiazdowego, m. Kształt kubełków zależy od właściwości materiału. Dla sypkich, łatwo wyładowujących się materiałów stosuje się kubełki głębokie, zaś dla materiałów drobno zmielonych i zwięzłych – kubełki płytkie. W przenośnikach pasowych jako część pociągową stosuje się taśmę z tkaniny gumowanej. Szerokość taśmy dobiera się zależnie od szerokości kubełka, a typ przenośnika – zależnie od przemieszczanego materiału. Do przenośników łańcuchowych stosuje się łańcuchy drabinkowe zwykłe i z tulejkami (GOST 588-41) lub zgrzewane ze stali okrągłej (GOST 2319-43) i z ogniw lanych lub tłoczonych. [hasła pokrewne: remont mieszkania warszawa, drzwi chowane w ścianę, swisspor polska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę remont mieszkania warszawa swisspor polska