Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

WŁASNOŚCI STALI ZGRZEWNYCH ORAZ STALI ZLEWNYCH WBUDOWANYCH W STARE KOLEJOWE MOSTY NITOWANE

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Stalowe nitowane mosty kolejowe w Polsce są wykonane ze stali zgrzewnych (ok. 10 %) i stali zlewnych (ok. 90 %). W wyniku badań własności mechanicznych stwierdzono różny wpływ działania obciążeń oraz środowiska na obydwa rodzaje stali. W stalach zgrzewnych stwierdzono obniżenie cech wytrzymałościowych i udarnościowych próbek obciążonych cyklicznie. Stale zlewne w wyniku obciążeń wykazały zwiększenie cech wytrzymałościowych oraz obniżenie cech plastycznych. l. Wiadomości wstępne W kraju eksploatuje się obecnie około 300000 ton konstrukcji stalowych wbudowanych w stalowe mosty kolejowe. O Około 10% powyższej ilości, a więc około 30000 ton, to stale zgrzewane pochodzące z końca XIX wieku. Olbrzymia większość pozostałej ilości stali, to stale zlewne pochodzące sprzed 1925 roku. W związku z długim okresem eksploatacji większości mostów kolejowych, wynoszącym w wielu przypadkach prawie sto lat, powstaje istotne pod względem praktycznym jak również teoretycznym pytanie, czy długookresowa eksploatacja omawianych stali w trudnych warunkach obciążeń dynamicznych oraz wobec oddziaływania środowiska atmosferycznego nie spowodowała zmian niektórych ich własności mechanicznych. Poza podanymi już uprzednio czynnikami na powstanie zmian własności mechanicznych wpływa również fizykochemiczny proces starzenia niektórych stali. Zagadnienie obecnie omawiane było przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Wyniki ich prac jednak często odnoszą się do badań wycinkowych, prowadzonych niejednokrotnie na przypadkowo wybranych elementach, najczęściej pochodzących ze starych obiektów mostowych, które z powodu zużycia komunikacyjnego wymieniono na nowe. Stosowane były różne metody badań, publikowane zaś wyniki są z tego powodu nieporównywalne między sobą i z trudem tylko poddają się próbom dokonania oceny syntetyzującej. Opisywane obecnie badania własności stali zgrzewnych i stali zlewnych pobranych ze starych mostów kolejowych zaprogramowano w taki sposób, aby mogły one chociaż w części dać odpowiedź na pytanie naszkicowane we wstępie niniejszej pracy. [patrz też: , blaty granitowe, kolektory słoneczne, lista kwalifikowanych pracowników ochrony ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty granitowe kolektory słoneczne lista kwalifikowanych pracowników ochrony