Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

WIALNIA SORTUJACA

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

WIALNIA SORTUJĄCA Wialnia-sortownik marki 5-A. Ma ona drewnianą konstrukcję, do której są przymocowane pracujące i pomocnicze części maszyny. W górnej części maszyny znajduje się kosz (lej) , do którego zasypuje się ziarno. Z kosza ziarno trafia na ruchome dno, które kołysze się w poprzek maszyny. Kołysanie dna powoduje zsuwanie się ziarna z kosza i równomierne rozłożenie go na całej szerokości wnętrza maszyny. Ziarno spadające w dół z ruchomego dna kosza jest przedmuchiwane prądem powietrza. wytwarzanym przez wentylator . Prąd powietrza wyrzuca z maszyny lekkie domieszki. Do zatrzymania ziarna przez dłuższy czas pod działaniem prądu powietrza służą sita , które chwilowo zatrzymują opadające ziarno. Kołysanie sit powoduje równomierne rozmieszczenie się ziarna cienką warstwą na ich powierzchni, co daje możność należytego przedmuchania ziarna strumieniem powietrza. Strumień powietrza skierowany jest pod pewnym kątem do płaszczyzny sita z dołu. Górne sito ma dość duże otwory obliczone na zatrzymywanie większych domieszek np. pociętej słomy itp. Pocięta słoma zsuwa. się z sita i zostanie wydmuchana z maszyny. Pod pierwszym sitem znajduje się drugie , które również opóźnia spadanie ziarna. Otwory tego sita są tak dobrane, aby mogło przez nie przejść ziarno, natomiast zatrzymuje ono domieszki większe od ziarna, które przeszły przez sito, a przede wszystkim nie omłócone kłosy, które z sita powinny zesuwać się do specjalnego zbieracza kłosów znajdującego się z tyłu maszyny. Ponieważ odległość pomiędzy sitem jest niewielka, górne sito należy dobierać z takimi otworami, aby na dolne sito nie trafiało za dużo domieszek większych od ziarna ponieważ to powoduje zapychanie się sit. Oba sita umocowane są w żłobkach skrzyni sit , zawieszonej na łańcuszkach na ramie maszyny. Przez zmianę długości łańcuszków podtrzymujących tylny koniec skrzyni zmienia się kąt nachylenia sit. Nachylenie sit powinno być tak dobrane, by czyszczona masa rozkładała się po całej powierzchni sit nie wychodząc poza tylną ich krawędź i aby wszystkie ziarna mogły przesypać się przez oczka sit. Sita są przedmuchiwane z dołu prądem powietrza, którego siła jest regulowana przez zmianę ilości obrotów wiatraka lub przez zmianę wielkości otworów wlotowych powietrza w wentylatorze. Wielkość otworów wlotowych podobnie jak i w wialni młocarni, zmieniamy nastawiając odpowiednio zasuwy. Ziarno spadające przez sita sypie się na pochyłe wahające się sito podsiewne . Otwory (oczka) tego sita powinny być tak dobrane, aby ziarno pozostawało na sicie, a drobne domieszki przechodziły przez nie: Skutkiem pochyłej pozycji sita ziarno zsuwa się z niego na dobie sito . Otwory tego sita mają podłużny kształt i są tak dobrane, aby rozdzielały ziarno na dwa gatunki. Pierwszy. gatunek zsuwa się i sita, drugi przechodzi przez nie i spada pod maszynę. Sita są również ruchome. Wialnia sortująca 5-A jest zaopatrzona w dostawiany podnośnik czerpakowy, który podnosi I gatunek ziarna do góry i zsypuje je do worków. Wialnię uruchamia się ręcznie lub mechanicznie. [przypisy: ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku, gładzie gipsowe cennik, meble pracowniczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: działki budowlane gładzie gipsowe cennik ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku