Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Ruchomy przenosnik nawrotny przesuwa sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Ruchomy przenośnik nawrotny przesuwa się na kół- kach tocznych wzdłuż frontu rozładunkowego i stosowany jest do ładowania surowców do zasobników. Lej załadowczy znajduje się mniej więcej pośrodku zainstalo- wanych zbiorników, dzięki czemu do obsługiwania całego frontu rozładunkowego może być zastosowany przenośnik dwukrotnie krótszy od przenośnika stałego. Do zasilania urządzeń krusząco-mielących stosuje się prze- nośniki pochyłe z śrubowym mechanizmem naciągowym taśmy i lejem załadowczym. Przy przemieszczaniu materiałów kruchych, w dużych kawał- kach lub pylastych (a w przypadku przenośników pochyłych – niezależnie od własności materiału) przyjmuje się dolne granice szybkości. Szybkość przesuwania się taśm sortowniczych powinna mieścić się w granicach 0,1-0,3 misek. Przy urządzeniu rozładowczym typu płużkówego szybkość po- suwu taśmy nie przekracza 0,8 misek. Dla przenośników taśmowych można przyjąć następujący sze- reg normalnych szybkości: 0,20; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50 misek. W celu zwiększenia wydajności przenośnika przy transporcie materiałów sypkich stosuje się taśmy nieckowe. Wydajność taśmy nieckowej jest dwukrotnie większa od wy- dajności taśmy płaskiej tejże szerokości. Taśmy płaskie stosuje się zwykle do przenoszenia ładunków .w sztukach (surówki) i dostawy surowców przy użyciu płużko- wych urządzeń rozładowczych. W celu określenia szerokości taśmy przenośnika dla żądanej wydajności t/godz, przy ciężarze materiału w stanie nasypowym y t/ma i szybkości taśmy v m/sek, przelicza się najpierw wydaj- ność w tonach na wydajność V w metrach sześciennych. V= m3/godz Po ustaleniu szerokości taśmy odpowiedniej dla wymaganej wydajności należy sprawdzić w miarę możliwości wykorzystanie taśmy do przenoszenia kawałków żądanej wielkości. [więcej w: ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku, gładzie gipsowe cennik, meble pracowniczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: działki budowlane gładzie gipsowe cennik ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku