Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Próby udarności

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Próby udarnościowe wykonano na próbkach o wymiarach 5 x 10 x 55 mm z karbem Mesnagera o głębokości 2 mm. Podczas badań przestrzegano warunków normowych zarówno odnośnie do obróbki mechanicznej jak też procesu badań. Badaniom poddano po 5 próbek w następujących temperaturach: -40 °, -30 °, -20 °, -10 °, O °, i +20 °. Jako czynnik chłodzący stosowano spirytus etylowy oraz dwutlenek węgla. Wykonano badania porównawcze udarności na próbkach o wymiarach 10 x 10 x 55 mm. Zarówno stal zgrzewna jak stal zlewna osiągnęły mniejsze wartości udarności dla próbek większych. Próbki wykonane ze stali zgrzewnej osiągały dla wszystkich zakresów temperatur bardzo małe wartości. Osiągnięto przy tym wyższe wyniki dla próbek nieobciążonych cyklicznie. Próbki wycięte z podpory osiągnęły w temperaturze t = -40 ° średnią udarność U = 1,94 kGjcm2, w tej samej zaś temperaturze próbki pobrane z miejsc obciążonych uzyskały Uo = 1,35 kGJcm2 W miarę wzrostu temperatur udarności rosły, jednak powyższy przyrost był stosunkowo mały. Ogromna większość uzyskanych przełomów miała charakter kruchy, tylko kilka próbek wykazywało w wyższych temperaturach nieznaczne uplastycznienie przekroju. Badania udarnościowe stali zlewnych wykazywały wyniki różniące się od omówionych uprzednio wyników badań udarności stali zgrzewnych. Średnie wartości udarności prowadzone w temperaturze t = -40 ° wyniosły dla próbek nieobciążonych UN = 4,54 kGcm2, dla próbek zaś obciążonych UN = 7,59 kGcm2. Stwierdzono większe udarności próbek wykonanych ze stali zlewnych obciążonych cyklicznie w stosunku do próbek nieobciążonych. Zachowanie się stali zlewnych było więc odmienne od stali zgrzewnych. Uzyskane podczas badań próbek ze stali zlewnych przełomy charakteryzują się dużą plastycznością i do wyjątków zaliczyć można próbki, które nawet w niskich temperaturach wykazywały przełom kruchy. Porównując wykresy udarnościowe stali zgrzewnych oraz stali zlewnych widać zasadnicze różnice między tymi dwoma generacjami próbek. Stale zlewne wykazują stosunkowo wysoką udarność, wielokrotnie przekraczającą udarność stali zgrzewnej. Różnią się też rodzajem przełomów. [podobne: ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku, gładzie gipsowe cennik, meble pracowniczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: działki budowlane gładzie gipsowe cennik ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku