Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Próba statyczna rozciągania

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Badania statycznego rozciągania prowadzono na próbkach wyciętych wzdłużnie. Wycinano z każdego mostu po 3 próbki z obu badanych obszarów. Podczas próby określono wytrzymałość doraźną na rozciąganie Rm, doraźną granicę plastyczności Re, wydłużenie plastyczne po zerwaniu As oraz przewężenie w miejscu rozerwania Z. Oble generacje próbek zachowały się podczas próby odmiennie. Próbki wykonane ze stali zgrzewnej pobrane z miejsc obciążonych wykazywały średnio niższe własności mechaniczne niż próbki wycięte z miejsc nieobciążonych. Różnice w wartościach granicy wytrzymałości oraz granicy plastyczności nie były duże i być może są one nieistotne. Znaczne były natomiast spadki wskaźników plastycznych. Średnie wartości badanych cech wytrzymałościowych (Rm próbek wykonanych ze stall zlewnej okazały się nieco większe dla materiału obciążonego. Różnice powyższych własności były jednak mniejsze, niż dla stali zgrzewnych (w tych ostatnich obserwowano zmniejszenie się wytrzymałości i granicy plastyczności. Prawdopodobnie powyższe róż- nice nie mogą mieć większego znaczenia, aczkolwiek określały one kierunek zmian. W odniesieniu do własności plastycznych (As, Z) stali zlewnych obserwowano wzrost wartości dla próbek nieobciążonych. Równocześnie stwierdzono, że wzrost plastyczności stali zlewnych w stosunku do stali zgrzewnych był bardzo wyraźny. Przełomy próbek miały charakterystyczną włóknistą postać plastyczną. Widok przełomu wskazuje na jednorodność i drobnoziarnistość struktury. Próby twardości wykonano metodą Vickersa. [hasła pokrewne: olx starogard gdański, ocieplenie poddasza krok po kroku, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Domy z drewna ocieplenie poddasza krok po kroku olx starogard gdański