Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz warszawa’

Urzadzenie omlotowe sklada sie z bebna i klepiska

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Urządzenie omłotowe składa się z bębna i klepiska. Bęben składa się z trzech tarczy , na obwodzie, których umocowano dziesięć listew . Do tych listew przymocowane są sztyfty. Zewnętrzne tarcze są umocowane na wale przy pomocy klinów. Wał obraca się na łożyskach kulkowych. Na jednym końcu wału umocowane jest koło pasowe, a na drugim – łańcuchowe koło zębate. Koło pasowe jest napędzane przy pomocy pasa – osadzone zaś na drugim końcu wału koło zębate uruchamia przy pomocy łańcucha inne części młocarni. Klepisko składa się z trzech sekcji: pierwsza i trzecia są wyposażone w sztyfty, druga zaś (środkowa) nie posiada sztyftów. Sekcje klepiska umocowuje się w wycięciach podpór , na których jest zawieszone klepisko. Tylne końce podpór są przymocowane śrubami do ramy maszyny, przednie zaś oparte są na mimośrodach. wałka kwadratowego . Szczelinę między sztyftami bębna i klepiska reguluje się przez zmianę położenia wałka, skutkiem czego mimośród przesuwa przednie końce podpór. Gdy bęben źle wymłaca – klepisko podnosi się przestawiając wałek ; gdy bęben kaleczy ziarno – klepisko opuszcza się niżej. Bęben obracając się z szybkością 1000 obrotów na minutę, chwyta zboże i przeciąga je pomiędzy sztyftami klepiska. Podczas przesuwania się zboża pomiędzy sztyftami ziarno oddziela się od kłosów, co jest zasadniczą czynnością przy omłocie. Po przejściu przez bęben omłócone zboże wypada na wytrząsacz, który oddziela słomę od reszty omłóconej masy. [przypisy: projektowanie wnętrz warszawa, Projekty domów, domek drewniany]

Comments Off

Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz warszawa’

Urzadzenie omlotowe sklada sie z bebna i klepiska

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Drewniany targaniec wprawia sito w ruch wahadłowy. Przesuwając odpowiednio koniec targańca po wygięciu wału , można regulować wielkość wahań sita. Dla zwiększenia skoku sita (co jest konieczne przy zbożu wilgotnym lub zachwaszczonym) koniec targańca podnosimy do góry, a przy suchym zbożu odwrotnie – opuszczamy w dół. Ziarno czyszczone w urządzeniu pierwszego czyszczenia przesypuje się przez otwory sita i spada na pochylnie, a następnie trafia do przenośnika ślimakowego. Plewy i zgoniny są zdmuchiwane z sita, kłosy zaś przechodzą przez grzebień , znajdujący się na końcu sita, i dostają się do kłosowego przenośnika. Aby prąd powietrza nie wydmuchiwał kłosów razem z plewą i zgoninami, na końcu sita umieszczono osłonę . Osłonę podnosimy, aby zapobiec wydmuchiwaniu kłosów, opuszczamy zaś w wypadku, gdy razem z kłosami przedostaje się dużo plew i zgonin. Ziarno po pierwszym czyszczeniu zabiera ślimak, a następnie przenosi się je podnośnikiem do drugiej czyszczalni . Ślimak rozdziela zboże równomiernie na całej szerokości sita. Urządzenie do czyszczenia ma dwa sita. Skrzynia sit jest podwieszona w taki sam sposób jak skrzynia pierwszej czyszczalni. Przestawiając odpowiednio wał można podnosić i opuszczać tylny koniec sita. Wał przednich wieszaków ma koniec wygięty. Przesuwając koniec targańca po wygiętym końcu wału można zmieniać wielkość wychyleń sit. Siłę podmuchu wentylatora reguluje się zasuwkami. Czyszczalnia pracuje dobrze, jeżeli przez sita przedostaje się ziarno, a lekkie domieszki i grubsze odpadki zsuwają się z sit. Ziarno przesypujące się przez sito zabiera ślimak, a następnie podnośnikiem przenosi się je do komory na ziarno (bunkra) . Podnośnik dodatkowo oczyszcza ziarno z drobnych domieszek, ponieważ jest on wyposażony w sito, po którym skrobaczki podnośnika przesuwają ziarn Nasiona chwastów i pokaleczone ziarna przesypują się przez sito i są zbierane oddzielnie wprost do worków. [więcej w: projektowanie wnętrz warszawa, Projekty domów, domek drewniany ]

Comments Off

« Previous Entries