Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza krok po kroku’

Wpływ stopnia zespolenia cięgien sprężających z betonem na nośność belek kablobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Uwzględnienie w obliczeniach wpływu stopnia zespolenia cięgien sprężających z betonem na nośność belek kablobetonowych. Na podstawie wniosków wyciągniętych z badań belek doświadczalnych proponuje się następującą procedurę uwzględniania wpływu stopnia zespolenia kabli z betonem na nośność belek: a. Sprawdzenie wartości napręzen OT (według przytoczonego wyzej wzoru) od obliczeniowego obciążenia niszczącego, określonego przy założeniu pełnej przyczepności (o = 1). Naprężenie OT należy sprawdzić w przekroju przewidywanego zniszczenia. b. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza krok po kroku’

Wpływ stopnia zespolenia cięgien sprężających z betonem na nośność belek kablobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Badania prowadzono na próbkach pobranych z ośmiu mostów. Wszystkie mosty stanowiły swobodnie podparte blachownice z jazdą górą i odznaczały się stosunkowo małymi rozpiętościami. Ostatnia cecha gwarantowała zarówno wykonanie poszczególnych nakładek pasowych z identycznej blachy uniwersalnej, jak też duży udział obciążenia ruchomego w obciążeniu całkowitym przęsła. Cztery spośród badanych przęseł były wykonane ze stali zgrzewnych, cztery zaś ze stali zlewnych. Warunki eksploatacji mostów, chociaż zbliżone do siebie, mogły wykazywać pewne różnice. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza krok po kroku’

Wpływ stopnia zespolenia cięgien sprężających z betonem na nośność belek kablobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Wyniki badań otrzymane podczas wykonywania poszczególnych prób grupowano w dwie odrębne populacje: próbek pobranych z miejsc obciążonych oraz próbek pobranych z miejsc nieobciążonych. Rozróżniano przy tym umowną generację stali zgrzewnych oraz generację stali zlewnych. Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej. Skład chemiczny Analiza składu chemicznego badanych stali miała pozwolić na określenie podstawowej cechy obu generacji stali, z jakiej wykonano próbki. Badane stale były produkowane w różnych okresach według odmienionych technologii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza krok po kroku’

Wpływ stopnia zespolenia cięgien sprężających z betonem na nośność belek kablobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Przy porównywaniu belek strunobetonowych i iniektowanych żywicą epoksydową lub zaczynem cementowym nie zauważono między nimi wyraźnych roznic w nośności. Wynika stąd wniosek, że począwszy od określonego stopnia zespolenia cięgna sprężającego z betonem dalsza poprawa stopnia zespolenia nie wpływa już na zwiększenie nośności belki. W przypadku belek prostokątnych z kablem 1205 wartości momentów niszczących dla belek o kablu zespolonym z betonem były przeciętnie wyższe od analogicznych wartości dla belek o kablu swobodnym. Jednak niektóre z tych belek, jak np. belki strunobetonowe, wykazały nośność niższą nawet od belek z kablem swobodnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »