Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

SUSZENIE DACHÓWKI. RAMKI DO SUSZENIA DACHÓWKI

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Świeżo uformowaną dachówkę układa się na ramki do suszenia; od jakości tych ramek w dużym stopniu zależy jakość dachówki. Liczbę ramek P, jaka jest niezbędna dla danego zakładu, określa się ze wzoru P=WT-A gdzie: W – wydajność dobowa wszystkich pras, sztuk surówki, T – czas suszenia, dni, fi – zapas ramek (co najmniej 10% ilości ramek roboczych), sztuk: W celu zapobieżenia powstawaniu braków należy przestrzegać, aby wymiary i kształt ramek ściśle odpowiadały wymiarom i kształtowi dachówki.
RAMKI DREWNIANE DLA DACHOWKI MARSYLSKIEJ Wymiary ramek i położenie podłużnycn listewek ustala się dokładnie, wymierzając formy prasy. Szerokość poprzecznych listew wynosi 40-50 mm; dla ułatwienia obcinania dachówki gotowa zbita ramka powinna być o 2 mm węższa, co uzyskuje się przez zmniejszenie szerokości listewek skrajnych podłużnych i nabijanej. Skrajne listwy poprzeczne przybija się z nadmiarem 2 mm. Dla ułatwienia obcinania dachówki czoła wszystkich listew nie dochodzą do brzegu ramki. Ramki z zawczasu przygotowanych listew zbija się na wzorniku gwoździami o długości 30-40 mm. Do sporządzenia 1000 szt. ramek dla dachówki marsylskiej zużywa się ok. 1,5 m drewna i ok. 10 kg gwoździ. Do sporządzenia 1000 szt. ramek dla gąsiorów potrzeba ok. 3 m materiału drzewnego i 40-50 kg gwoździ o wymiarach od 30 do 75 mm. [podobne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

SUSZENIE DACHÓWKI. RAMKI DO SUSZENIA DACHÓWKI

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Dachówkę suszy się w szopach suszarnianych dowolnego typu, jeżeli są one zaopatrzone w urządzenia, na które można kłaść ramki z dachówką. Wyjątek stanowi suszenie na ramkach stelażowych, przy stosowaniu których nie potrzeba żadnych urządzeń. Przy spotykanym niekiedy suszeniu w szopach polowych, jak również przy suszeniu cegły ręcznie formowanej urządza się składane stelaże – stojaki. Suszenie na takich stojakach przebiega wolniej mz na zwykłych stelażach, a przy tym pojemność szop nie jest należycie wykorzystana. Ten sposób suszenia jest nieekonomiczny i dlatego należy go unikać, zastępując go sposobem bardziej korzystnym. Do naturalnego suszenia dachówki stosuje się głównie szopy Stelażowe. Pojemność szopy na 1 m jej długości przy suszeniu dachówki. marsylskiej wynosi 600 szt. Na 1 m2 po- wierzchni szopy .mieści się 60 szt. dachówki. Przy suszeniu karpiówki ustawia się .na 1 m długości szopy 760 szt., na 1 m – 76 szt. dachówki. Stosując/ramki stelażowe, można je ustawiać w 2 kondygnacjach między dwiema łatami. Pojemność szopy na 1 m jej, długości może zatem wynosić 1250 szt., a na 1 m2 – 152 szt. dachówki. Podstawowe wskaźniki szopy suszarnianej dla dachówki (na 100 m długości szopy) są następujące: Powierzchnia zabudowy 1339 m2 Powierzchnia szopy 1000 Pojemność jednorazowa 60000 szt. Liczba stelaży 124.Suszarnie polowe dają dobre wyniki. przy stosowaniu ramek stelażowych. Gdy ramki stelażowe są ułożone w klatki prawidłowo, wówczas uzyskuje się dużą pojemność i zdolność przepustową szop. W Zakładzie Kudinowskim (okręg Moskiewski) prowadzono zupełnie równomierne suszenie dachówki w stosach w ciągu 3-5 dni. Gęstość wstawki według tego sposobu dochodzi do 170-200 szt na 1 m2 powierzchni szopy. Zastosowanie ramek stelażowych – to jeden z naskuteczniej szych sposobów najlepszego wykorzystania powierzchni suszarnianej. . Suszenie dachówki przebiega lepiej, gdy powietrze przepływa wzdłuż jej płaszczyzn. W tym celu, jak również dla ułatwienia regulowania procesu suszenia, zastosowano szopy z pochyłymi stelażami. Załadowuj e się suszarnię z pomostu 1, a ramki z suchą dachówką zdejmuje się ze stelaży dołem z boku szopy. Cały rząd ramek przepycha się ręcznie, a na opróżnione miejsce ustawia się ramkę z dachówką świeżą. Powietrze napływa od ścian bocznych szopy do jej środka, omywając dachówki, a suszenie odbywa się, podobnie jak w suszarniach tunelowych, W przeciwprądzie. Po bokach szopy, gdzie: do góry unosi się powietrze cieplejsze i bardziej suche, dachówki są dosuszane, a środku szopy, gdzie suszenie odbywa się w bar- dziej wilgotnym powietrzu, ustawia się dachówki surowe. Stelaże pochyłe zaleca się wykonywać nie z łat, lecz z drutu (d = 6-8 mm), co ułatwia przesuwanie ramek z dachówką. [hasła pokrewne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries