Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘domy drewniane’

SUSZENIE DACHÓWKI. RAMKI DO SUSZENIA DACHÓWKI

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Świeżo uformowaną dachówkę układa się na ramki do suszenia; od jakości tych ramek w dużym stopniu zależy jakość dachówki. Liczbę ramek P, jaka jest niezbędna dla danego zakładu, określa się ze wzoru P=WT-A gdzie: W – wydajność dobowa wszystkich pras, sztuk surówki, T – czas suszenia, dni, fi – zapas ramek (co najmniej 10% ilości ramek roboczych), sztuk: W celu zapobieżenia powstawaniu braków należy przestrzegać, aby wymiary i kształt ramek ściśle odpowiadały wymiarom i kształtowi dachówki.
RAMKI DREWNIANE DLA DACHOWKI MARSYLSKIEJ Wymiary ramek i położenie podłużnycn listewek ustala się dokładnie, wymierzając formy prasy. Szerokość poprzecznych listew wynosi 40-50 mm; dla ułatwienia obcinania dachówki gotowa zbita ramka powinna być o 2 mm węższa, co uzyskuje się przez zmniejszenie szerokości listewek skrajnych podłużnych i nabijanej. Skrajne listwy poprzeczne przybija się z nadmiarem 2 mm. Dla ułatwienia obcinania dachówki czoła wszystkich listew nie dochodzą do brzegu ramki. Ramki z zawczasu przygotowanych listew zbija się na wzorniku gwoździami o długości 30-40 mm. Do sporządzenia 1000 szt. ramek dla dachówki marsylskiej zużywa się ok. 1,5 m drewna i ok. 10 kg gwoździ. Do sporządzenia 1000 szt. ramek dla gąsiorów potrzeba ok. 3 m materiału drzewnego i 40-50 kg gwoździ o wymiarach od 30 do 75 mm. [podobne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy drewniane’

SUSZENIE DACHÓWKI. RAMKI DO SUSZENIA DACHÓWKI

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Dachówkę suszy się w szopach suszarnianych dowolnego typu, jeżeli są one zaopatrzone w urządzenia, na które można kłaść ramki z dachówką. Wyjątek stanowi suszenie na ramkach stelażowych, przy stosowaniu których nie potrzeba żadnych urządzeń. Przy spotykanym niekiedy suszeniu w szopach polowych, jak również przy suszeniu cegły ręcznie formowanej urządza się składane stelaże – stojaki. Suszenie na takich stojakach przebiega wolniej mz na zwykłych stelażach, a przy tym pojemność szop nie jest należycie wykorzystana. Ten sposób suszenia jest nieekonomiczny i dlatego należy go unikać, zastępując go sposobem bardziej korzystnym. Do naturalnego suszenia dachówki stosuje się głównie szopy Stelażowe. Pojemność szopy na 1 m jej długości przy suszeniu dachówki. marsylskiej wynosi 600 szt. Na 1 m2 po- wierzchni szopy .mieści się 60 szt. dachówki. Przy suszeniu karpiówki ustawia się .na 1 m długości szopy 760 szt., na 1 m – 76 szt. dachówki. Stosując/ramki stelażowe, można je ustawiać w 2 kondygnacjach między dwiema łatami. Pojemność szopy na 1 m jej, długości może zatem wynosić 1250 szt., a na 1 m2 – 152 szt. dachówki. Podstawowe wskaźniki szopy suszarnianej dla dachówki (na 100 m długości szopy) są następujące: Powierzchnia zabudowy 1339 m2 Powierzchnia szopy 1000 Pojemność jednorazowa 60000 szt. Liczba stelaży 124.Suszarnie polowe dają dobre wyniki. przy stosowaniu ramek stelażowych. Gdy ramki stelażowe są ułożone w klatki prawidłowo, wówczas uzyskuje się dużą pojemność i zdolność przepustową szop. W Zakładzie Kudinowskim (okręg Moskiewski) prowadzono zupełnie równomierne suszenie dachówki w stosach w ciągu 3-5 dni. Gęstość wstawki według tego sposobu dochodzi do 170-200 szt na 1 m2 powierzchni szopy. Zastosowanie ramek stelażowych – to jeden z naskuteczniej szych sposobów najlepszego wykorzystania powierzchni suszarnianej. . Suszenie dachówki przebiega lepiej, gdy powietrze przepływa wzdłuż jej płaszczyzn. W tym celu, jak również dla ułatwienia regulowania procesu suszenia, zastosowano szopy z pochyłymi stelażami. Załadowuj e się suszarnię z pomostu 1, a ramki z suchą dachówką zdejmuje się ze stelaży dołem z boku szopy. Cały rząd ramek przepycha się ręcznie, a na opróżnione miejsce ustawia się ramkę z dachówką świeżą. Powietrze napływa od ścian bocznych szopy do jej środka, omywając dachówki, a suszenie odbywa się, podobnie jak w suszarniach tunelowych, W przeciwprądzie. Po bokach szopy, gdzie: do góry unosi się powietrze cieplejsze i bardziej suche, dachówki są dosuszane, a środku szopy, gdzie suszenie odbywa się w bar- dziej wilgotnym powietrzu, ustawia się dachówki surowe. Stelaże pochyłe zaleca się wykonywać nie z łat, lecz z drutu (d = 6-8 mm), co ułatwia przesuwanie ramek z dachówką. [hasła pokrewne: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries