Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘domki drewniane całoroczne’

TRYJERY

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

TRYJERY Najbardziej rozpowszechnione są tryjery o podwójnym działaniu przeznaczone do oddzielania ziarna (przeważnie pszenicy) od zanieczyszczeń dłuższych (owsik i owies) i krótszych (kąkol). W tym celu połączony w jedną całość tryjer ma dwa cylindry z oczkami (komórkami) umieszczonymi na wewnętrznych ściankach cylindrów. Oprócz tego tryjery te rozdzielają ziarno na trzy gatunki przy pomocy cylindrycznego sita. Ogólny wygląd przekrój pszenno-żytniego tryjera marki 1-400. żłobkowany wałek wyrzuca ziarno z kosza na sito ; przez przesunięcie zasuwy , która przykrywa dolny otwór kosza, regulujemy ilość ziarna sypiącego się do tryjera. Wałek obraca się tak, że ziarno przesypuje się przez niego. Spadające ziarna poddano działaniu prądu powietrza wytwarzanego przez czteroskrzydłowy wentylator . Prąd powietrza, wydmuchuje lekkie domieszki poza maszyhę. Należy wybrać sito :to takimi otworami, aby przechodziły przez nie ziarna czyszczonego gatunku zboża, a pozostawały na sicie większe, ciężkie domieszki, które pod działaniem wstrząsów sita zsuwają się z niego. Do czyszczenia pszenicy i żyta stosuje się sita z otworami o średnicy 3,75 i 3,25 mm. Wstrząsy sita wywołuje obracające się koło zapadkowe, po którego zębach przeskakuje sprężyna przymocowana do sita. Po przejściu przez otwory sita ziarno zsuwa się pochyłą rynną do wnętrza cylindra. Cylinder składa się z 2 części ; pierwsza część ma oczka (komórki) większe, druga mniejsze. Oczka w pierwszej części cylindra są takiej wielkości, że mieszczą się w nich ziarna czyszczonego zboża, natomiast nie mogą się zmieścić dłuższe domieszki. Oczywiście, że domieszki krótsze niż czyszczone ziarno również będą mieściły się w oczkach. Druga część tryjera ma oczka takiej wielkości, że ziarna czyszczonego zboża nie będą mieściły się w nich, natomiast będą mieścić się wszystkie drobniejsze domieszki. W ten sposób oczka pierwszej części cylindra będą podawać ziarna zboża i drobne domieszki do rynny , zaś oczka drugiej części – tylko krótkie, drobne domieszki. [podobne: zadaszenia tarasów, domki drewniane całoroczne, domek holenderski ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki drewniane całoroczne’

TRYJERY

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Praca tryjera odbywa się w sposób następujący : pierwsza część cylindra obracając się podnosi i zatrzymuje w oczkach ziarno, które zsypuje się do rynny i stopniowo przesuwa się do wylotu cylindra. Ziarno wsypane do pierwszej części cylindra i jest nim pociągane, przesypywane i stopniowo przesuwane do końcowego wylotu cylindra. Przy tym ziarno czyszczone i krótkie domieszki są wybierane komórkami i przenoszone do rynny . Czyszczone ziarno i krótkie domieszki, które wpadły do rynny, są przesuwane ślimakiem w prawo i przez wycięcie w rynnie trafiają do drugiej części cylindra. Nie mieszczące się w komórkach długie domieszki owsiku przesuwają się wzdłuż cylindra w prawo i wylotem wydostają się na zewnątrz (pierwszy przedział). W drugiej części cylindra oczka wybierają i przenoszą do rynny krótkie domieszki jak kąkol, jak również uszkodzone ziarno. Krótkie domieszki ślimak przesuwa na prawo do wylotu , którym wychodzą one na zewnątrz (ostatni przedział). W ten sposób na dnie drugiej części cylindra pozostaje czyste ziarno. Oczyszczone ziarno stopniowo przesuwa się ku prawemu wylotowi cylindra, przesypuje się przez otwór wylotowy cylindra w dół trafiając na cylindryczne sito otaczające drugą część tryjera. To sito ma podłużne otwory dwóch wymiarów: W prawej części otwory węższe, obliczono na przejście przez nie ziarn cienkich, w lewej szersze, obliczone na ziarna średniej grubości. Pomiędzy sitem i cylindrem tryjera umocowana jest stalowa taśma skręcona spiralnie. Taśma ta przy obracaniu się cylindra przesuwa ziarna z prawa na lewo, przy czym spływają one stopniowo po sicie w dół. W pierwszej części sita (prawej) przez wąskie otwory przesypują się drobne ziarna (III gatunek) i spadają wylotem w dół ; w lewej części sita, przez szersze otwory, przesypują się ziarna średniej grubości (II gatunek) i zsypują się w dół wylotem . Wreszcie najgrubsze ziarna (I gatunek), które nie przeszły przez sito, odchodzą na zewnątrz przez wylot . W ten sposób sito cylindryczne rozdziela ziarno na trzy gatunki. W zależności od gatunku zboża dobiera się sita z odpowiednimi otworami. Dla pszenicy lub żyta stosuje się sita z otworami o szerokości 2,0 i 2,5 mm, 2,25 i 2,75 mm. Aby otwory sita nie zapychały się ziarnem nad sitem umocowane są wałki, które przepychają ziarna z powrotem do wnętrza sita. [podobne: zadaszenia tarasów, domki drewniane całoroczne, domek holenderski ]

Comments Off

« Previous Entries