Aranżacja wnętrz
Architektura wnetrz dla opornych…

Posts Tagged ‘dom pasywny’

KANALIZACJA W BUDYNKACH DLA INWENTARZA ZYWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

KANALIZACJA W BUDYNKACH DLA INWENTARZA ŻYWEGO Odpływy z chlewów, obór i stajni, zawierające cenne dla produkcji gospodarstwa wiejskiego składniki nawozowe, odprowadzane są zazwyczaj do zbiorników na gnojówkę. Pompowane następnie do beczkowozów rozwożone są na łąki, pastwiska oraz uprawy sadownicze i warzywnicze. Zbiorniki na gnojówkę i gnojownie powinny mieć ściany i dno nieprzepuszczalne, ze względu na zanieczyszczenie, wód gruntowych oraz przesączanie się tych wód do zbiorników. Jeżeli ścieki gospodarcze są użytkowane rolniczo, wówczas odpływy z budynków dla inwentarza żywego mogą być skierowane do kanalizacji osiedla i odprowadzone na pola nawodniane. Wydaliny płynne wraz z brudnymi wodami po myciu pomieszczeń są odprowadzane w chlewach i stajniach płytkim (5-6 cm) kanalikiem, o przekroju trapezowym lub półokrągłym. Spadek dna kanalika wynosi 1 %-1,5%, zależnie od rodzaju (asfalt, cegła, kamień); wykonuje się go o szer. 15-20 cm. [patrz też: dom pasywny, domki narzędziowe, domek narzędziowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dom pasywny’

KANALIZACJA W BUDYNKACH DLA INWENTARZA ZYWEGO

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

W wielu przypadkach stosuje się odkażanie ścieków przed ich odprowadzeniem do odbiornika, przede wszystkim ścieków ze szpitali zakaźnych, sanatoriów przeciwgruźliczych itp. Osady ściekowe z oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego poddaje się procesom fermentacji, następnie kompostowania; uzyskany produkt jest wartościowym nawozem organicznym, Oczyszczanie w środowisku naturalnym, zazwyczaj w połączeniu z rolniczym wykorzystaniem ścieków oczyszczanych mechanicznie, pozwala uzyskać szczególnie wysokie wyniki oczyszczania, a- jednocześnie umożliwia znaczne podniesienie plonów upraw rolnych z powierzchni nawodnianej. Według Imhoffa oczyszczanie w środowisku naturalnym jest właściwsze dla małych miast i miejscowości położonych wśród terenów rolniczych. Istnieją różne konstrukcje sit: bębnowe oraz skrzydełkowe. Wszystkie są ruchome i oczyszczane mechanicznie. W Polsce w kilku miastach (m. in. w Ostrowie Wlkp. ) stosowane są sita tarczowe systemu Riensch-Wurla. Część zanieczyszczeń jest rozdrabniana na sitach i pozostaje w ściekach, zmniejszając tylko swoją wielkość. Dalszą wadą sit jest to, że zawiesina zatrzymana na sitach zawiera 85-90% wody i łatwo ulega gniciu. Sprawność sit wynosi zaledwie 20°/0 sprawności osadników. Z powyżej przytoczonych względów w nowo budowanych urządzeniach Kanalizacyjnych sit na ogół nie stosuje się. Kłopotliwą obsługę krat i sit zastąpić może zainstalowanie rozdrabniaczy, które rozrywają bądź rozbijają zanieczyszczenia i spłukują je z powrotem do kanału. Stosowane są rozdrabniacze typu nożowego, szczelinowego lub pompy rozdrabniające. [patrz też: domy energooszczędne, dom pasywny, zadaszenia tarasów ]

Comments Off

« Previous Entries