Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Osady sciekowe z oczyszczania mechanicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W wielu przypadkach stosuje się odkażanie ścieków przed ich odprowadzeniem do odbiornika, przede wszystkim ścieków ze szpitali zakaźnych, sanatoriów przeciwgruźliczych itp. Osady ściekowe z oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego poddaje się procesom fermentacji, następnie kompostowania; uzyskany produkt jest wartościowym nawozem organicznym, Oczyszczanie w środowisku naturalnym, zazwyczaj w połączeniu z rolniczym wykorzystaniem ścieków oczyszczanych mechanicznie, pozwala uzyskać szczególnie wysokie wyniki oczyszczania, a- jednocześnie umożliwia znaczne podniesienie plonów upraw rolnych z powierzchni nawodnianej. Według Imhoffa oczyszczanie w środowisku naturalnym jest właściwsze dla małych miast i miejscowości położonych wśród terenów rolniczych. Istnieją różne konstrukcje sit: bębnowe oraz skrzydełkowe. Wszystkie są ruchome i oczyszczane mechanicznie. W Polsce w kilku miastach (m. in. w Ostrowie Wlkp. ) stosowane są sita tarczowe systemu Riensch-Wurla. Część zanieczyszczeń jest rozdrabniana na sitach i pozostaje w ściekach, zmniejszając tylko swoją wielkość. Dalszą wadą sit jest to, że zawiesina zatrzymana na sitach zawiera 85-90% wody i łatwo ulega gniciu. Sprawność sit wynosi zaledwie 20°/0 sprawności osadników. Z powyżej przytoczonych względów w nowo budowanych urządzeniach Kanalizacyjnych sit na ogół nie stosuje się. Kłopotliwą obsługę krat i sit zastąpić może zainstalowanie rozdrabniaczy, które rozrywają bądź rozbijają zanieczyszczenia i spłukują je z powrotem do kanału. Stosowane są rozdrabniacze typu nożowego, szczelinowego lub pompy rozdrabniające. [patrz też: gładzie gipsowe cennik, dom pasywny, mrówka gniezno gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładzie gipsowe cennik mrówka gniezno gazetka dom pasywny