Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

NATURALNE SUSZENIE DACHÓWKI Wszystkie wskazniki

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

NATURALNE SUSZENIE DACHÓWKI Wszystkie wskaźniki cieplne i obliczeniowe, podane w roz- dziale Suszenie cegły, mogą być stosowane przy suszerriu da- chówki. Cechą charakterystyczną, odróżniającą dachówkę od ce- gły, jest stosunek -grubości do szerokości i długości. , W cegle stosunek ten równy jest 1:1,85:3,85, tj. stosunek ma- ksymalnego wymiaru do minimalnego wynosi ok. 4. W dachówce stosunek ten jest następujący: dla karpiówki 1 : 12,9 : 30,4 dla dachówki marsylskiej 1: 20,6 : 34,1 W przypadku dachówki marsylskiej stosunek wymiaru maksy- malnego do minimalnego wynosi ok. 34. Dla cegły podstawowe znaczenie. ma spadek wilgotności na grubości wyrobu, a dla da- chówki – wzdłuż płaszczyzny, tj. w kierunku długości i szero- kości wyrobu. Wskutek tego przy suszeniu dachówki kierunek strumienia powietrza odgrywa większą rolę niż przy suszeniu cegły. W przypadku dachówki strumień powietrza powinien prze- pływać wzdłuż jej płaszczyzny.
WARUNKI SUSZENIA NATURALNEGO W przypadku użycia glin wytrzymujących suszenie łatwo i bez spękań; jednym z warunków szybkiego suszenia jest zapewnienie intensywnej cyrkulacji powietrza przy powierzchni dachówki. Znacznie częściej spotyka się gliny wrażliwe na suszenie, które dają w początkowym okresie suszenia dużo braków. Przy susze- niu płaskiej dachówki pasmowej (karpiówki) łatwiej powstają pęknięcia i skrzywienia niż przy suszeniu dachówki tłoczonej (marsylskiej). Dla usunięcia tych wad celowe jest stosowanie na- stępujących środków: 1) schudzanie tłustych, plastycznych glin szamotem lub pia- skiem; 2) możliwie ścisłe ustawienie dachówek, umieszczając między łatami po 2 lub 3 ramki stelażowe z dachówkami; 3) stałe utrzymywanie szopy w stanie całkowitego załadowania; 4) układanie świeżo uformowanej dachówki na dolnych ste- lażach; 5) zawieszenie między stelażami mokrych rogoży i polewa- nie podłogi w pomieszczeniu w celu nawilżania powietrza w okre- sie usuwania wilgoci skurczowej; 6) staranne ochranianie dachówek przed przeciągami; przy bardzo wrażliwe; glinie należy, w celu uniknięcia przeciągów i uzyskania łagodnych warunków suszenia, podzielić szopę na oddzielne przedziały, przegradzając stelaże papierem, papą itp. [więcej w: remont mieszkania warszawa, drzwi chowane w ścianę, swisspor polska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę remont mieszkania warszawa swisspor polska