Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Wiek linii kolejowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Badania prowadzono na próbkach pobranych z ośmiu mostów. Wszystkie mosty stanowiły swobodnie podparte blachownice z jazdą górą i odznaczały się stosunkowo małymi rozpiętościami. Ostatnia cecha gwarantowała zarówno wykonanie poszczególnych nakładek pasowych z identycznej blachy uniwersalnej, jak też duży udział obciążenia ruchomego w obciążeniu całkowitym przęsła. Cztery spośród badanych przęseł były wykonane ze stali zgrzewnych, cztery zaś ze stali zlewnych. Warunki eksploatacji mostów, chociaż zbliżone do siebie, mogły wykazywać pewne różnice. Powyższe różnice były jednak minimalne przy porównaniu mostów zaliczonych do grupy mostów zgrzewnych ujętych w jedną grupę oraz w odniesieniu do mostów zlewnych, ujętych w drugą grupę. Fakt ten warunkował wiek linii kolejowych, z których badano mosty. Różnice warunków eksploatacyjnych między obu wspomnianymi grupami mostów były istotniejsze. Celem badań było określenie wpływu długookresowej eksploatacji mostów w warunkach polskich na ewentualne zmiany własności mechanicznych. Nie miały one na celu zbadania wpływu rozdzielczego działania obciążeń cyklicznych lub korozji na zmiany własności stali, lecz zmierzały do ustalenia wpływu łącznego oddziaływania obu powyższych czynników, być może również wraz z wpływem starzenia. Dążono przeto do wyjawienia różnic między własnościami stali pobranej z miejsc obciążonych cyklicznie w porównaniu z podobnymi własnościami stali pobranej z miejsc nieobciążonych cyklicznie. Określenie powyższych miejsc nie było trudne. Były to miejsca usytuowane w rozciąganych nakładkach pasowych blachownic w obszarze podpory (miejsca nieobciążone oraz w tej samej nakładce w środku przęsła (miejsca obciążone, Z obu miejsc pobierano próbki wycinane wzdłużnie, poddawano je badaniom, wyniki zaś grupowano w dwie odrębne populacje próbek. W celu umożliwienia porównywania wyników przyjęto normowe warunki zarówno w odniesieniu do rodzaju wykonywanych prób, jak też wymiarów, dokładności obróbki itp. Liczbę próbek zwiększano w stosunku do wymagań odpowiednich norm. Wykonano badania składu chemicznego, badania metalograficzne, próby rozciągania statycznego, próby twardości metodą Vickersa, badania udarności na próbkach Mesnagera oraz pełne badania zmęczeniowe (ustalenie krzywych Wohlera dla każdego mostu. [patrz też: olx starogard gdański, ocieplenie poddasza krok po kroku, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Domy z drewna ocieplenie poddasza krok po kroku olx starogard gdański