Domki letniskowe z drewna
Architektura wnetrz dla opornych…

Badania zmęczeniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Badania zmęczeniowe prowadzono na próbach okrągłych o średnicy o = 8 mm i o bardzo dużym stopniu gładkości powierzchni. Badania prowadzono sposobem giętno-obrotowym, szybkość obrotów 4000 obr. jmin. Wykonywano serie po 13 + 21 próbek oddzielnie z miejsc obciążonych oraz miejsc nieobciążonych każdego mostu. Wyniki pozwoliły na wykreślenie dwóch krzywych Wohlera dla każdego mostu. Ogółem opracowano więc 16 krzywych Wohlera. Próbki wykonane ze stali zgrzewnych, pobrane z miejsc nieobciążonych, osiągały nieznacznie wyższe wartości granicy trwałej wytrzymałości zmęczeniowej oraz wyższe żywotności. Granicę trwałej wytrzymałości zmęczeniowej giętno-obrotowej ustalano dla 5 106 cykli zmian naprężeń. Wynosiła ona dla stali zgrzewnych ZgO = 10-20 kGjmm2, dla stali zaś zlewnych ZgO = 20-27kGjmm. Stwierdzono dość znaczny rozrzut wyników. Zwłaszcza duży rozrzut odnosił się do badań stali zlewnych. Analiza statystyczna wyników badań Analizie statystycznej poddano następujące wyniki badań: wytrzymałość doraźną na rozciąganie (Rm), granicę plastyczności (Re), wydłużenie plastyczne po rozerwaniu (As), przewężenie w miejscu rozerwania (Z), twardość (HV) oraz granicę wytrzymałości zmęczeniowej (Zgo). Do opracowania statystycznego wyników badań stosowano zależności wynikające z rozkładu t-Studenta. Wydaje się, że przytoczone wartości mogą posłużyć do opracowania obliczeniowych podstaw materiałowych wytycznych projektowania wzmocnień stalowych mostów kolejowych lub drogowych. Wnioski Jak wykazują przytoczone w pracy wyniki badań, stale mostowe nazwane umownie stalami zgrzewnymi lub stalami zlewnymi, pracujące dłużej niż 40 lat w warunkach pracy mostów kolejowych wbudowanych w linie PKP reagują zmianą niektórych własności mechanicznych na łączne odziaływania obciążeń oraz środowiska. Stwierdzono istotne różnice w zachowaniu się stali wbudowanej w najstarsze mosty (stale zgrzewne) oraz stali nieco młodszej (stale zlewne). Stale zlewne wykazały pewne podniesienie wartości wytrzymałości doraźnej na rozerwanie (Rm) oraz granicy plastyczności (Re) W obszarach obciążonych. Jednocześnie obserwowano dla powyższych obszarów zmniejszenie cech plastycznych (As oraz Z) jak też udarności. Stale zgrzewne wykazywały zmniejszenie cech wytrzymałościowych plastycznych i udarności. Wyraźnych różnic wytrzymałości zmęczeniowej nie stwierdzono. Obserwowano jednak zmniejszenie żywotności próbek pobranych z miejsc obciążonych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że badania zmęczeniowe prowadzono na gładkich próbkach bez karbów. Nie odzwierciedlają więc one takich wpływów jak wżery korozyjne, otwory na nity itp. [przypisy: remont mieszkania warszawa, drzwi chowane w ścianę, swisspor polska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi chowane w ścianę remont mieszkania warszawa swisspor polska